دسته‌بندی نشده

دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران

دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران linear education elements 1257 359
نوشته شده توسط civilp

به گزارش روابط عمومی، بنا بر آمار منتشر شده در پایگاه علم سنجی سایماگو، ایران رتبه نخست تولید علم در منطقه غرب آسیا را دارد. این پایگاه معتبر علم سنجی بین المللی در آخرین گزارش خود برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ را به ترتیب دانشگاه تهران «با رتبه ۹ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا»، علوم پزشکی تهران «با رتبه ۱۲ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا» و صنعتی شریف «با رتبه ۱۵ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا» دسته بندی کرده است.گفتنی است موسسه ی سایماگو شرکتی فناور محور است که در زمینـه تحلیـل و ارزیابی اطلاعات علمی شهرتی جهـانی دارد.

این شرکت که در سال ۲۰۰۸ میلادی تاسیس شده، همـواره ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا شـرکای بـین‌المللـی از حوزه‌های نشر، تهیه‌کنندگان اطلاعات علمی، دانشگاه‌ها و کارگزاران دولتی داشته است.

دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران دانشگاه صنعتی شریف در میان سه دانشگاه برتر ایران e learning concept 1325 192

نظام رتبه بندی سایماگو توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می شود که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزشی عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن ها را ارزیابی و رتبه بندی می کنند.

 

این نظام رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۶ ذیل سه دسته شاخص اصلی شامل :

الف- کیفیت شامل: برتری در مرجعیت علمی، تاثیر نرمال شده و مدارک علمی نمایه شده بین المللی، تعداد کل نویسندگان موثر یک موسسه، مرجعیت علمی، همکاری بین‌المللی، پرنفوذترین مجلات علمی جهان و برتری علمی

ب- نوآوری شامل: دانش نوآوری و تاثیر تکنولوژیکی و

ج – مباحث اجتماعی شامل: تعداد پیوندهای دریافتی وب سایت موسسه، حجم صفحات اینترنتی موسسه را با در نظر گرفتن سهم هر شاخص با زیر مجموعه‌های اصلی آن، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و علمی را مورد ارزیابی قرار داده است و در حال حاضر یعنی در سال ۲۰۱۶ میلادی در این رتبه‌بندی تعداد ۵۱۴۷ دانشگاه و موسسه برتر ارزیابی رتبه‌بندی شده اند.

 

در سال ۲۰۱۶ میلادی دانشگاه‌ ها و موسسات ۱۶ کشور خاورمیانه در رتبه‌بندی سایماگو قرار گرفتند و در کل تعداد ۲۸۱ دانشگاه و موسسه از منطقه غرب آسیا در جمع ۵۱۴۷ دانشگاه و موسسه برتر جهان قرار گرفتند که در این بین کشورمان با ۹۹ موسسه، ترکیه با ۷۱ موسسه و مصر با ۳۰ موسسه، رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته ‌اند.

 

منبع:http://www.scimagoir.com

درباره نویسنده

civilp

دیدگاهتان را بنویسید