مقاله
 • دانلود رایگان مقالات ISI

  دانلود رایگان مقالات ISI : با استفاده از این سایت روسی می توانید به صورت رایگان بالغ بر 62 میلیون مقاله م ...

  دانلود رایگان مقالات ISI : با استفاده از این سایت روسی می توانید به صورت رایگان بالغ بر 62 میلیون مقاله معتبر علمی را تاکنون دانلود نمایید. برای استفاده از این کتابخانه مجازی، می توانید ابتدا به بانکه ...

  ادامه مطلب
 • در کار علمی باید خلاق بود نه کپی بردار

  در کار علمی باید خلاق بود نه کپی بردار یکی از علتهای عدم پذیرش مقالات چه در مجلات داخلی و چه خارجی همین ک ...

  در کار علمی باید خلاق بود نه کپی بردار یکی از علتهای عدم پذیرش مقالات چه در مجلات داخلی و چه خارجی همین کپی برداری از کار دیگران است که منبع آن ذکر نمی شود. در واقع ذکر نام مولفین قبلی درمقالات علمی ب ...

  ادامه مطلب
 • 1.ابتدا وارد سایت زیر می شویم.   http://science.thomsonreuters.com/mjl        2.در قسمت search  ...

  1.ابتدا وارد سایت زیر می شویم.   http://science.thomsonreuters.com/mjl        2.در قسمت search  نام کامل یا شماره ISSN مجله مورد نظر را تایپ کرده و نوع سرچ را انتخاب کرده سپس روی گزینه searc ...

  ادامه مطلب