بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترسیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترسیم شونده

<span itemprop=بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترسیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترسیم شونده">

نام مقاله:بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترسیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترسیم شونده

نویسنده:یونس گرگیج

انتشار:۲۰۱۰

تعداد صفحات:۲۰

زبان:فارسی

فرمت:pdf

چکیده

زیرساخت ها از مصالح مختلفی ساخته می شوند. این مقاله به بررسی سازه های موجود در مهندسی عمران به خصوص بتن و آسفالت می پردازد . انتظار عموم از  چنین زیرساخت هایی ، خدمت پذیری و کارایی بالا ، دوام زیاد و اثرات منفی اکولوژیکی بسیار محدود می باشد. استفاده از مصالح خود ترمیم شونده باعث ایجاد راه حل هایی برای حل این مسئله شده است. همچنین مروری کلی بر توسعه و پیشرفت های جدید حاصل شده در مورد اثر خود ترمیمی ترک ها در مصالح سیمانی و بتن آسفالتی انجام می شود. اولین طرح مورد بحث در مورد بتن باکتریایی می باشد که طی آن باکتری ها در بتن مخلوط می شوند و باعث ایجاد رسوب کلسیت در ترک می شود که باعث آب بندی شدن و افزایش دوام سازه های بتنی می شود. در حالت بعد ، مصالح سیمانی مسلح فیبری هیبریدی که می توانند به صورت مکانیکی ترک ها را در حین وقوع ترمیم نمایند ، مورد بررسی قرار می گیرند. آخرین ترکیب ارائه شده در این مقاله در مورد لکه گیری در بتن آسفالتی متخلخل و نحوه ترمیم خرابی توسط ایجاد غلاف های بسیار کوچک محصور شده یا رشته الیاف های فولادی می باشد. نتایج حاصل شده از تمام پروژه های نشان می دهند که پدیده خود ترمیم شوندگی یک معجزه نیست ، اما می توان مصالح را با استفاده از این پدیده طراحی نمود.

رایگان – خرید
رایگان – خرید

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط