فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

فیلم آموزش کامل و کاربردی Civil3D-ترسیم Corridor فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil 3d-ایجاد مسیر فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر 3D 810x162
نوشته شده توسط civilp

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

در پروژه های راهسازی پس از مطالعه واریانت های مختلف برای ایجاد مسیر ، با در نظر گرفتن محاسن و معایب مسیر و با توجه به بررسی اقتصادی و مشخصات هندسی و هزینه عملیات خاکی و نگهداری یکی از واریانت ها توسط طراح انتخاب می شود .در نرم افزار Autocad civil 3D واریانت با نام Alignment شناخته می شود. برای ایجاد مسیر در منوی Alignment (شکل۱) گزینه Alignment creation tools (شکل۲) را انتخاب نموده ، بعد از انتخاب آن پنجره محاوره ای  Create  Alignment layout (شکل۳) باز می شود .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D (ایجاد مسیر) فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil 3d-ایجاد مسیر فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر 1 2

شکل ۱

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D (ایجاد مسیر) فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil 3d-ایجاد مسیر فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر 2 1

شکل ۲

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D  فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil 3d-ایجاد مسیر فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر 3 2

شکل ۳

درقسمت Name نامی برای مسیر در نظر بگیرید و درقسمت Description می توانید توضیحات در مورد مسیر را وارد نمائید. در قسمت Design Criteria سرعت طرح پروژه را وارد کنید .سرعت طرح حداکثر سرعت وسیله نقلیه در جاده است و بر اساس نوع راه و درجه آن مشخص می گردد و تمامی اجزاء هندسی نقشه های محاسبات و اجرایی بر اساس این سرعت طرح ، محاسبه می شود . در این پنجره محاوره ای می توانید نحوه نمایش ، برچسب گذاری و لایه ها را تنظیم نمائید و تنظیمات طراحی مسیر بر مبنای آئین نامه ها و ضوابط مربوط می باشد که در فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر مراحل کار گام به گام توضیح داده شده است. برای طراحی مسیر حتما نشریه ۴۱۵ ، کتاب راهسازی و روسازی را مطالعه فرمائید و معیارها و ضوابط آن را درحین اجرای پروژه بکاربگیرید .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

50,000 ریال – خرید

 

 

درباره نویسنده

civilp

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید