صفحه‌اصلی – طرح چندگانه
ساخت ربات نقشه‌بردار در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ساخت ربات نقشه‌بردار در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - رييس دانش ...

دانشگاه انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس

بانک تخصصی کتب و مقالات عمران ( www.civilp.ir )- دانشگاه انستیتو تکنول ...

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) اسفند 1395

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه) اسفند 1395- بعد از ثبت نام د ...

خانه هوشمند

خانه  هوشمند  :   خانه هوشمند چیست ؟ خانه هوشمند خانه ای است که د ...

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری، اسفند 1395

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری، اسفند1395 اطلاعات برگزاری همایش ...