استخدام مهندس
  •   به همکاری یک نفر مهندس عمران، معماری و کشاورزی (خانم ) جهت انجام امور اداری و دفتری بخش مهندسی یک شرکت ...

      به همکاری یک نفر مهندس عمران، معماری و کشاورزی (خانم ) جهت انجام امور اداری و دفتری بخش مهندسی یک شرکت عمرانی واقع در تبریز نیازمندیم. فکس : ۳۳۳۵۷۳۷۷– ۰۴۱ تلفن : ۳۳۳۴۰۹۰۴ –۰۴۱ 1395/10/04 ...

    ادامه مطلب