اخبار استخدام

استخدام مهندس عمران،معماری

  به همکاری یک نفر مهندس عمران، معماری و کشاورزی (خانم ) جهت انجام امور اداری و دفتری بخش مهندسی یک شرکت عمرانی واقع در تبریز نیازمندیم.

فکس : ۳۳۳۵۷۳۷۷– ۰۴۱ تلفن : ۳۳۳۴۰۹۰۴ –۰۴۱

1395/10/04