اخبار اخبار آزمون ها

نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵

پیش‌نویس خودکار نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵ civilp

متقاضیان محترم می‌توانند جهت مشاهده نتایج آزمون کارشناسی رسمی سال 1395 در روز سه شنبه مورخ 1395/10/07 به سایت سازمان سنج آموزش کشور (بخش آزمون‌های استخدامی) به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

منبع:www.scioe.org