اخبار اخبار آزمون ها

نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۵

متقاضیان محترم می‌توانند جهت مشاهده نتایج آزمون کارشناسی رسمی سال 1395 در روز سه شنبه مورخ 1395/10/07 به سایت سازمان سنج آموزش کشور (بخش آزمون‌های استخدامی) به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

منبع:www.scioe.org