اخبار اخبار کنفرانس ها

چهارمین همایش ملی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان

درباره همایش

امروزه، بحث گسترش فرهنگ صنعتی سازی و استفاده از تكنولوژی ها و فناوری های نوين صنعت ساخت، يكي از ضروری ترين مباحث علمی و تخصصی در رشد و توسعه ی كشور به شمار می رود.

با توجه به نقش اقدامات تحقيقاتی و پژوهشی در ريشه يابی و شناسی مشكلات صنعت ساخت و تاثير ارايه ی راهكار اجرايی مبتنی بريافته های علمی در توسعه ی اقتصاد و شكوفايی علمی كشور، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در جهت اعتلا و پيشرفت ميهن عزيزمان دبيرخانه ی فن آوریهای نوين صنعت ساختمان را در قطب فن آوری های كشور- خراسان رضوی- بنيان نهد، تا از طريق ايجاد پيوند بين صنعت و جامعه ی علمی كشور، زمينه های صنعتی سازی و رشد و توسعه ی نوين ساخت را فراهم سازد.

اطلاعات کامل همایش در این سایت http://mhud.ir ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید