اخبار اخبار کنفرانس ها

کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشگاه امیرکبیر

کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشگاه امیر کبیر (دکتر گرجی)

این کارگاه به صورت حضوری و مجازی (آنلاین) تشکیل می شود.در پایان کارگاه گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان ارائه می شود.

تاریخ: پنج شنبه و جمعه 9و10 دیماه1395

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.jdamirkabir.ac.ir مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید