(های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

<span itemprop=(های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی">

کتاب  (های لایت) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی توسط گروه  کلید نظام مهندسی  تهیه شده است .این گروه با جمعی از مهندسین تلاش نموده است نکات مهم و کلیدی آزمونهای سالهای گذشته نظارت و اجرا نظام مهندسی عمران و همچنین نکات مهمی که ممکن است در آزمون های آینده نظام مهندسی سوال باشد را های لایت نموده است .به واقع کسانی که از مباحث های لایت شده ۲۲ گانه این گروه استفاده کرده اند در کمترین زمان و براحتی توانسته اند در آزمون نظام مهندسی با امتیاز خوبی قبول شوند .بزودی منابع این گروه در این سایت قابل دسترسی است.این گروه فقط در زمینه رشته مهندسی عمران فعالیت می نماید. شایان ذکر است کپی برداری از آثار گروه کلید نظام مهندسی شرعا حرام است.

 

نام کتاب: (های لایت) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

نویسنده:دفتر مقررات ملی ساختمان( کتاب های لایت توسط گروه کلید نظام مهندسی تهیه شده است)

انتشار:۱۳۹۲

تعداد صفحات:۹۱

زبان:فارسی

فرمت:PDF

80,000 ریال – خرید

با کلید نظام مهندسی در کمترین زمان و براحتی در آزمون نظام مهندسی قبول شوید.

ایمیل پشتیبانی گروه کلید نظام مهندسی : kelid.nezammohandesi@yahoo.com

سوالات و درخواست های خود را با ایمیل به این گروه ارسال نمایید.

کتاب مبحث هشتم مقررات ملی (های لایت) کتاب ( های لایت ) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی M 8 PIC
مبحث هشتم های لایت
های لایت مبحث هشتم کتاب ( های لایت ) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی M8 p4
های لایت مبحث ۸
کتاب ( های لایت ) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی m8 p3
های لایت مبحث ۸
کتاب ( های لایت ) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی m8 p2
های لایت مبحث ۸
کتاب ( های لایت ) مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (های لایت)مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی m8 p1
های لایت مبحث ۸

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط