آموزش
  • end note x8

    نرم افزار Endnote x8یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و اسناد در روند پژوهش است که شر ...

    نرم افزار Endnote x8یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و اسناد در روند پژوهش است که شرکت  Thomson جهت سهولت کار پژوهشگران، به کاربران خود عرضه کرده است .   ...

    ادامه مطلب