فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

قبل از شروع  عملیات راه سازی، حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی، حجم مصالح به کار رفته در پروژه از جمله: ساب بیس ، بیس ، آسفالت بیندر و توپکا باید محاسبه شود و در مجموع هزینه پروژه مشخص شود. نرم افزار Civil 3D دارای ابزارهای متعددی است که امکان محاسبه حجم عملیات خاکی و حجم مصالح مورد نیاز در احداث راه را میسر می سازد و با استفاده از مقاطع عرضی، پروفیل ها و همچنین تعریف لیست مصالح، می تواند اطلاعات احجام را محاسبه نماید.در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام ، نحوه محاسبه احجام لایه های زیرسازی و روسازی به تصویر کشیده شده است.

در نرم افزار Civil 3D ، می توانید اطلاعات احجام بین مقاطع عرضی را استخراج کنید و اطلاعات حاصله را که نمایان گر حجم عملیات خاکی و همچنین حجم مصالح به کار رفته در طول مسیر می باشند، با استفاده از جدول های استاندارد نرم افزار نمایش دهید. در حالت کلی، جداول  مزبور را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- جداولی که با مقایسه رویه های مختلف زمین طبیعی و طراحی، احجام خاک برداری و خاک ریزی را در طول پروژه در اختیار شما قرار می دهند. محاسبه احجام خاکی را در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-حجم عملیات خاکی  می توانید مشاهده کنید.

ب- جداولی که حجم هرکدام از شکل های ساب اسمبلی های به کار رفته در طول راه را در اختیار شما قرار می دهند. به کمک این گزینه شما می توانید حجم قسمتهای مختلف روسازی نظیر لایه های آسفالت، اساس، زیر اساس و همچنین جدول و … را محاسبه نمایید . نحوه تهیه این جداول را در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام  را دنبال کنید.

 

برای محاسبه احجام بین مقاطع سه روش وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع  نیاز هست به تشریح آنها بپردازیم.

الف- روش میانگین سطوح انتهایی (Average End Area):

در صورتی که سطح مقطع نواحی خاک برداری – خاکریزی دو کيلومتراژ متوالى شبیه هم باشد، میتوان از روش میانگین سطوح انتهایی استفاده نمود.

ب- روش منشوری (Prismoidal):

در صورتی که شکل دو مقطع متوالی شبیه هم نباشد، روش منشوری نتایج بهتری خواهد داشت ، روش منشوری که تا حدودی میانگین سطوح انتهایی می باشد، حجم را با در نظر گرفتن یک مقطع اضافی در وسط دو مقطع محاسبه می کند.

پ- روش ترکیبی (Composite):

این روش ، اطلاعات واقعی رویه ها را برای محاسبه احجام مورد استفاده قرار می دهد و برخلاف دو روش دیگر از فرمول ها برای درون یابی احجام بین خطوط نمونه استفاده نمی کند. در روش ترکیبی ، نرم افزار با مقایسه دو رویه (معمولا رویه زمین طبیعی و یکی از رویه های کریدور) در  حجم محصور بین دو رویه را محاسبه می نماید.در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام ،رویه زمین طبیعی و کریدور ساب بیس در نظر گرفته شده است) . استفاده از این روش در حالتهایی که طول اضلاع مثلث های رویه از فاصله بین خطوط نمونه برداری کوچک تر هستند بسیار سودمند می باشد.

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

در این روش، نرم افزار همانند شکل بالا بین هر دو خط نمونه برداری متوالی یک چندضلعی بسته ایجاد می نماید و سپس حجم محصور بین دو رویه را در محدوده هرکدام از چند ضلعی ها محاسبه می کند. چندضلعی های مذکور همان گونه که در شکل مذکور دیده می شود با اتصال افست های خطوط نمونه برداری مقاطع متوالی به وجود می آیند. در صورتی که دو افست متوالی همسان باشند و محور وسط مسیر نیز دارای انحنا باشد برای اتصال خطوط نمونه برداری از یک منحنی استفاده می شود که با انحنای محور وسط سازگار باشد (A). اگر افست ها همسان نباشند، برای اتصال خطوط نمونه برداری از یک خط مستقیم استفاده خواهد شد (C). پس از ایجاد هر چندضلعی، حجم بین دو رویه در ناحیه محصور به چندضلعی (B) محاسبه می شود.

معرفی رویه های مورد استفاده در محاسبه احجام، از طریق لیست مصالح نسبت داده شده به خط نمونه برداری صورت می گیرد. در ادامه برای تهیه لیست مذکور می توانید فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام را دنبال کنید.

شایان ذکر است که امکان استفاده از روش ترکیبی (Composite) برای محاسبه احجام شکل های کریدور وجود ندارد .

چگونه در پروژه راهسازی با نرم افزار Autocad civil 3D احجام لایه های ساب بیس، بیس ،آسفالت بیندر و توپکا را محاسبه کنیم ؟

در سربرگ Analyze بر روی ، Compute Materia کلیک کنید .

پنجره  Select a Sample Line Group باز می شود ، نام مسیر و گروه Sample Line را انتخاب نمائید و بر روی ok کلیک کنید.

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

پنجره Edit Material List باز می شود و  روش منشوری Prismoidal را در Volume calculation Method که روش دقیقی هست  انتخاب نمائید و با New Material ، لایه های زیر سازی و روسازی را به ترتیب اضافه نمائید و بر روی ok کلیک کنید.

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

برای تهیه گزارش های احجام لایه های زیرسازی و روسازی به فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام مراجعه نمائید.

رمز فایل آموزشی: www.civilp.ir 

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه

  • با سلام و احترام ، پسورد فایل های آموزشی به نام سایت می باشد.

  • سلام من فایل آموزش سیویل تری دی را دانلود کردم پسورد میخواد. پسورد چی هست؟