آموزش مقاله

روش تشخیص مقالات ISI

روش تشخیص مقالات ISI

 ابتدا وارد سایت زیر می شویم.

 

http://science.thomsonreuters.com/mjl     

 

در قسمت search  نام کامل یا شماره ISSN مجله مورد نظر را تایپ کرده و نوع سرچ را انتخاب کرده سپس روی گزینه search کلیک می کنیم.

زمانی که نام مجله مورد نظر را پیدا کردیم برروی گزینه Coverage کلیک می کنیم چنانچه یکی از سه عبارت زیر مشاهده شود مجله مورد نظر ISI بوده و در غیر این صورت فاقد اعتبار ISI می باشد.

 

i.Arts & Humanities Citation Index

iii. Social Science Citation Index

iii. Social Science Citation Index

دیدگاهتان را بنویسید