آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی (کتابخانه مجازی سیویل پی)

کتاب آموزش نگارش مقالات علمی

عنوان کتاب :آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی
مولفین:کریمی-دیده بان
ناشر:آتی نگر
چاپ اول:92
09906366704-Ghasem

قیمت : 60000ریال

کتابخانه مجازی سایت سیویل پی

این کتاب توسط آقای قاسم در سایت سیویل پی قرار گرفته شده است ،کسانی که به این کتاب نیازمند هستند با ایشان تماس گرفته تا کتاب را برایتان ارسال نمایند..شایان ذکر است این سایت فقط محلی برای آشنایی و انتقال این کتابها به مهندسین ، کتاب دوستان و پژوهشگران ایران اسلامی می باشد و هیچ گونه مسئولیت دیگری ندارد.کتابهای بلا استفاده خود را به رایگان یا با قیمت پایین تر در اختیار کسانی که واقعا به آنها نیاز دارند قرار دهید.

در این کار معنوی شرکت نمائید .