بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده

بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده :زیرساخت ها از مصالح مختلفی ساخته می شوند. مقاله بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده به بررسی سازه های موجود در مهندسی عمران به خصوص بتن و آسفالت می پردازد . انتظار عموم از  چنین زیرساخت هایی ، خدمت پذیری و کارایی بالا ، دوام زیاد و اثرات منفی اکولوژیکی بسیار محدود می باشد. استفاده از مصالح خود ترمیم شونده باعث ایجاد راه حل هایی برای حل این مسئله شده است. همچنین مروری کلی بر توسعه و پیشرفت های جدید حاصل شده در مورد اثر خود ترمیمی ترک ها در مصالح سیمانی و بتن آسفالتی انجام می شود. اولین طرح مورد بحث در مورد بتن باکتریایی می باشد که طی آن باکتری ها در بتن مخلوط می شوند و باعث ایجاد رسوب کلسیت در ترک می شود که باعث آب بندی شدن و افزایش دوام سازه های بتنی می شود. در حالت بعد ، مصالح سیمانی مسلح فیبری هیبریدی که می توانند به صورت مکانیکی ترک ها را در حین وقوع ترمیم نمایند ، مورد بررسی قرار می گیرند. آخرین ترکیب ارائه شده در این مقاله در مورد لکه گیری در بتن آسفالتی متخلخل و نحوه ترمیم خرابی توسط ایجاد غلاف های بسیار کوچک محصور شده یا رشته الیاف های فولادی می باشد. نتایج حاصل شده از تمام پروژه های نشان می دهند که پدیده خود ترمیم شوندگی یک معجزه نیست ، اما می توان مصالح را با استفاده از این پدیده طراحی نمود.

نویسنده:یونس گرگیج

انتشار:2010

تعداد صفحات:20

زبان:فارسی

فرمت:pdf

بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده

در ادامه می توانید مقاله جالب بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی-بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسفالت خود ترمیم شونده را دانلود و مطالعه نمائید.