دانلود نشریه 101

نشریه 101

دانلود نشریه 101  

با دانلود نشریه 101 ،با مشخصات فنی عمومی راه در بیست و پنج فصل آشنا شوید. بهره گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي ملي در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني با رويكرد كاهش هزينه، زمان و ارتقاء كيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار بوده و در نظام جديد فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور، مورد تأكيد قرار گرفته است. بهنگام و روزآمد نمودن نشريات و استاندارهاي فني با توجه به فناوريهاي جديد و نوآوريهاي صنعتي در مقاطع زماني مختلف، امري ضروري و اجتنا ب ناپذير است. معاونت  برنامه ريزي و نظارت راهبردي نيز در راستاي وظايف و مسئوليتهاي قانوني و به منظور هماهنگي و همگامي با فناوريهاي جديد و تكميل اين مجموعه، تاكنون در دو نوبت اقدام به بازنگري و تجديد نظر در نشريه 101 با عنوان « مشخصات فني عمومي راه » کرده است.به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در  مشخصات فني عمومي راه  نشريه 101 با عنوان طرح و اجراي پروژه هاي راهسازي كشور و همچنين رعايت اصول، روشها و فنون اجرايي متناسب با امكانات موجود و سازگار با شرايط و مقتضيات اقليمي كشور، در سال 1364 توسط وزارت برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد . مجموعه اوليه با همكاري آقايان كامران باغگلي، محمد سرائيپور، محمدمهدي مزيني، اسماعيل اسماعيلپور، منصور چوبينه، محمدرضا فرخو، هرمز فاميلي، هژي ر حائري، منوچهر احتشامي، كامبيز بهنيا، و مرتضي قاسم زاده، و در مدت سه سال تهيه شد.

تجديد نظر اول نشريه 101 در سال 1382 با كسب بازخوردهاي اجرايي سالهاي گذشته و تغييرات ايجاد شده در مراجع فني بين المللي و داخلي با همكاري و مشاركت آقايان علي اصغر اردكانيان ، اسماعيل اسماعيلپور، عيرضا توتونچي، رامين زارع، ميرمحمود ظفري، طاهر فتح اللهي، محمدرضا فرخو، اصغر نادري، سيداكبر هاشمي و خانم بهناز پورسيد تهيه و ابلاغ شد.در این پست فایل دانلود نشریه 101 قرار داده شده است که امیدواریم مفید باشد.

نام کتاب:  نشریه 101

نویسنده : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

انتشار:1392

تعداد صفحات:844

زبان:فارسی

فرمت: pdf

دانلود نشریه 101

 

دانلود نشریه 101

دانلود نشریه 101

 دانلود نشریه 101

نشریه 101

 

منبع: https://profs.basu.ac.ir

از کاربران عزیز سایت خواهشمند است، کتابهای کاربردی و مفیدی که در رابطه با رشته مهندسی عمران (تمام گرایشها) از لیسانس تا دکتری مطالعه نموده اند را در صورت امکان به این سایت ارسال نمایند تا در اختیار مهندسان عمران این مرز و بوم قرار گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید