دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی

دانلود نشریه 55

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی – مشخصات، استانداردها و ضوابط تعریف شده در نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی به منظور ارائه طریق و اعلام نکات فنی لازم الاجرا در انجام کارهای ساختمانی می باشد،این نشریه به خودی خود کامل بوده و اجراکنندگان باید با توجه به این مشخصات نسبت به اجرای عملیات ساختمانی زیر نظر دستگاه نظارت بپردازند . برای تکمیل این مشخصات، بسته به نیاز چنانچه مشخصات و ضوابطی در نشریه مشخصات فنی خصوصی وجود داشته باشد که مغایر با مندرجات این نشریه باشد ، اولویت با مشخصات فنی خصوصی است. به طور خلاصه  نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی راهنمایی برای تمامی امور فنی و مشخصات اجرایی پروژه ها است. استناد به دیگر ضوابط از مسئولیتهای پیمانکار در مورد اجرای این مشخصات نمی کاهد. چنانچه در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن اجرای کار ، مشخصات فنی منطقی تری وجود داشته باشد ، مهندسان مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی ، این موارد را صراحتاً ذکر نموده و مراتب را برای بررسی و اظهار نظر به دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند تا در صورت حصول اطمینان از انسجام مطالب پیشنهادی، از آنها در آینده در اصلاح مشخصات استفاده شود.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در راستای وظایف و مسئولیت های قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگری و تجدیدنظر در این نشریه نموده است. در این پست دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی قرار داده شده است .

نام کتاب:  نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

نویسنده : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

انتشار: 1388

تعداد صفحات: 810

زبان:فارسی

فرمت: pdf

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی

 

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی

 

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی ساختمانی