ریاضیات عمومی 2(کتابخانه مجازی سبز عمران)

عنوان: ریاضیات عمومی 2
مولف: فرزین حاجی جمشیدی
چاپ هفتم:۸۷پائیز
تعدادصفحه:۴۷۹
مخصوص آزمون کارشناسی ارشد

ارسال شده توسط قاسم -۰۹۹۰۶۳۶۶۷۰۴

کتابخانه مجازی سبز عمران  (کتاب هدیه)

کتاب ریاضیات عمومی 2(کتابخانه مجازی سبز عمران) توسط آقای قاسم به سایت سیویل پی ارسال شده است ،کسانی که به این کتاب نیازمند هستند با ایشان تماس گرفته تا کتاب را برایتان ارسال نمایند. شایان ذکر است این سایت فقط محلی برای آشنایی و انتقال این کتابها به مهندسین ،کتاب دوستان و پژوهشگران ایران اسلامی می باشد و هیچ گونه مسئولیت دیگری ندارد.

کتابهای بلا استفاده خود را به رایگان یا با قیمت پایین تر در اختیار کسانی که واقعا به آنها نیاز دارند قرار دهید.

در این کار معنوی شرکت نمائید .

ریاضیات عمومی 2

ریاضیات عمومی 2