زبان تخصصی مهندسی عمران(کتابخانه مجازی سیویل پی)

زبان تخصصی مهندسی عمران

عنوان:زبان تخصصی مهندسی عمران

مولف:کله چی
چاپ اول:84
شابک:8-08-8737-964

Ghasem -09906366704

قیمت کتاب:150000 ریال

کتابخانه مجازی سیویل پی

این کتاب توسط آقای قاسم به سایت سیویل پی ارسال شده است ،کسانی که به این کتاب نیازمند هستند با ایشان تماس گرفته تا کتاب را برایتان ارسال نمایند. شایان ذکر است این سایت فقط محلی برای آشنایی و انتقال این کتابها به مهندسین ،کتاب دوستان و پژوهشگران ایران اسلامی می باشد و تمام تراکنش های مالی بین خریدار و فروشنده می باشد و این سایت در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .کتابهای بلا استفاده خود را به رایگان یا با قیمت پایین تر در اختیار کسانی که واقعا به آنها نیاز دارند قرار دهید.

در این کار معنوی شرکت نمائید .