طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک

طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD) مک کورمک

درس طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک یکی ازمهمترین دروس کاربردی رشته مهندسی عمران است. اصولا طراحی سازه های فولادی با توجه به آئین نامه های معتبر انجام می شود. کشورهای مختلف با بهره گیری از ضوابط وآئین نامه های مرتبط، بحث کنترل و بررسی طراحی سازه های فولادی را انجام می دهند.  در دنیای امروز در دوران مختلف سازه های فولادی متعددی طراحی و اجرا شده اند، که هریک با مهمترین سازه زمان قبل از خود رقابت می کنند که یکی از علل همین برتری و رقابت،‌ روش های طراحی است. یکی از این دسته روش های طراحی روش ضریب بار و ضریب مقاومت می باشد. این روش بخش عمده ای از مفاهیم طرح نهایی، طرح خمیری و طرح حالت حدی را دربردارد. درحالت حدی به عنوان فلسفه این روش، استحکام براساس ظرفیت باربری سازه است که استحکام خمیری، کمانش، تردشکنی، خستگی، واژگونی و…. رانیز در برمی گیرد. این روش بیشتر به تامین استحکام سازه براساس حالات حدی می پردازد و قضاوت عملکرد سازه را دربرابرحالات کارایی بیشتر به مهندسین سازه واگذار می کند. در حال حاضر روش LRFD یک روش جدید طراحی در زمینه طراحی سازه های فولادی می‌باشد. در این زمینه یکی از کتاب های معتبر چاپ شده کتاب  طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک میباشد که ترجمه و چاپ نیز شده است.با عنایت به اینکه کتاب فوق شامل تمرینات کاربردی  فراوانی است  و نیاز مبرم دانشجویان و مهندسان عزیز کشور به چنین تمرینات کاربردی، تمرینات این کتاب به عنوان مرجعی برای سوالات و تمرینات کاربردی، در این مجموعه حل می شود. 

نام کتاب: طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک

نویسنده: مک کورمک (ترجمه ایرانی)

انتشار: 1971

تعداد صفحات:451 

زبان: فارسی

فرمت: pdf

کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک

 

طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمکطراحی سازه های فولادی به روش ضریب بارو ضریب مقاومت(LRFD) مک کورمک

 

 

دیدگاهتان را بنویسید