فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزارAutocad Civil 3D-فراخوانی نقاط

 فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزارAutocad Civil 3D-فراخوانی نقاط 

نرم افزار Autocad Civil 3D یکی از نرم افزارهای قدرتمندی است که جوانب مختلف طراحی هندسی راه را مد نظر قرار می دهد و دارای امکانات گسترده ای برای طراحی مولفه افقی ، مولفه قائم و مولفه نیمرخ مسیر و همچنین برآورد حجم زیرسازی و روسازی مورد نیاز در احداث راه می باشد . یکی از مزایای عمده نرم افزار Autocad Civil 3D نسبت به سایر نرم افزارهای طراحی هندسی راه ، دینامیک بودن محیط آن هست . در این نرم افزار عناصر مختلف طراحی و مدل سازی با یکدیگر در ارتباط هستند و هنگامی که یکی از عناصر طراحی دچار تغییر شود، سایر عناصری که با آن در ارتباط هستند نیز به روز خواهند شد. به عنوان مثال در صورت تغییر دادن پروفیل طراحی (خط پروژه) ، احجام به روز خواهند شد . در فیلم های آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil3D  دینامیک بودن این نرم افزار به تصویر کشیده شده است .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزارAutocad Civil 3D-فراخوانی نقاط

برای وارد کردن نقاط به محیط نرم افزار Autocad Civil 3D چند روش وجود دارد ؟

 در نرم افزار مذکور ،چهار روش مختلف وجود دارد که عبارتند از:

1-فراخوانی نقاط از فایل های متنی

2-فراخوانی نقاط از فایل های متنی وهمراه با کدبندی آنها

3-فراخوانی نقاط به صورت مستقیم از دوربین های نقشه برداری

4-فراخوانی نقاط از فایل های متنی لیزر اسکن

روش اول : فراخوانی نقاط از فایل های متنی :

برای وارد کردن نقاط به محیط نرم افزار ، گزینه Import point را در منوی Points و زیر منوی Export Points/Import انتخاب می کنید. برای وارد کردن نقاط می توان از فرمت های پیش فرض نرم افزار استفاده نمود .    

                             Points/Import/Export points/Import points

روش دوم : فراخوانی نقاط از فایل های متنی و همراه با کدبندی آنها :

با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان و مهندسان گرامی،فیلم آموزش این روش با کیفیت HD در این پست قرار داده شده است .روشهای سوم و چهارم در آموزش های بعدی در سایت قرار داده خواهد شد .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزارAutocad Civil 3D-فراخوانی نقاط

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Autocad Civil 3D-فراخوانی نقاط در ذیل قرار داده شده است .

فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزارAutocad Civil 3D-فراخوانی نقاط

 

پیشنهاد شگفت انگیز !

مهندسان و دانشجویان متعددی از این آموزش ها استفاده کرده اند ، پیشنهاد می کنیم شما هم از این آموزش های ویدئویی استفاده نمائید و حرفه ای تر شوید .

1- فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد سطح

2- فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-ایجاد مسیر

3- فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil 3D-دور یا شیب عرضی

4- فیلم آموزش کامل و کاربردی civil3D-پروفیل طولی و خط پروژه

5- فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار civil3D-ترسیم Assembly

6- فیلم آموزش کامل و کاربردی Civil3D-ترسیم Corridor

7- فیلم آموزش کامل و کاربردی Civil3D-نمونه برداری مقاطع عرضی

8- فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-حجم عملیات خاکی

9- فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-محاسبه احجام بیس، ساب بیس، آسفالت توپکا و بیندر

10- فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر

11- فیلم آموزش کامل و کاربردی نرم افزار Civil 3D-گزارش گیری

12-فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط

 

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه