فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر

یکی از بهترین روش ها برای پیدا کردن با صرفه ترین حمل خاک در پروژه ها استفاده از منحنی بروکنر یا دیاگرام حمل توده (Mass Haul Diagram) می باشد. منحنی بروکنر حجم تجمعی خاکبرداری و خاکریزی در امتداد پروژه را نشان می دهد. یکی از موارد مهم در طراحی خط پروژه برقراری تعادل بین خاکریزی و خاکبرداری در محدوده پروژه می باشد ،چون اگر تمام مواد حاصل از خاکبرداری در خاکریزها استفاده شود در مقدار هزینه تهیه و حمل خاک جهت مصرف در خاکریز صرفه جویی خواهد شد . در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر ، نحوه ترسیم منحنی بروکنر نمایش داده شده است .منحنی بروکنر دارای دو محور عمود بر هم می باشد ، محور X ها ، کیلومتراژهای مقاطع عرضی را مشخص می نماید و محور Y ها جمع احجام خاکبرداری و خاکریزی را نمایش می دهد که خاکبرداری با علامت + و خاکریزی با علامت – در نظر گرفته می شود. همانطور که در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر می بینید منحنی بروکنر از دو موضوع تشکیل شده است:

1) منحنی حمل توده

2) نمای حمل توده

نمای منحنی بروکنر (نمای حمل توده) بصورت یه شبکه است که منحنی بروکنر روی آن ترسیم می گردد. محور X ها خط تعادل یا (Balance Line) نام دارد. وضعیت منحنی بروکنر نسبت به خط تعادل ، مشخص می کند که آیا وضعیت خاکبرداری است یا خاکریزی.

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر

المانهای صعودی منحنی بروکنر مربوط به خاکبرداری و المانهای نزولی مربوط به خاکریزی می باشند.در صورتی که منحنی بر روی خط تعادل خاتمه پیدا کند ،تعادل کامل بین خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر وجود دارد ، که بهترین حالت طراحی مسیر می باشد.

در صورتی که انتهای منحنی بروکنر (دیاگرام حمل توده) بالا یا پائین خط تعادل باشد نشان دهنده چه می باشد؟

در صورتی که منحنی بر روی خط تعادل خاتمه یابد ،در این حالت حجم خاکبرداری از حجم خاکریزی بیشتر شده است و باید خاکهای اضافه در محلی دپو شود. و در صورتی که انتهای منحنی زیر خط تعادل قطع شود ، در این حالت حجم خاکریزی از حجم خاکبرداری بیشتر است و در این حالت نیاز به قرضه می باشد.

منحنی بروکنر یا دیاگرام حمل توده چه کاربردهایی دارد؟

منحنی بروکنر موارد ذیل را به مهندس طراح نشان می دهد که عبارتند از :

1) مقدار مصالحی که باید جابجا شوند.

2) فاصله ای که در آن خاکبرداری و خاکریزی متعادل می شوند.

3) تعیین نمودن محل های دپو و قرضه.

انتقال خاک از خاکبرداری به خاکریز ، تامین خاک مصرفی از قرضه ها و یا انتقال خاک مازاد به دپوها همه نیاز به حمل دارند. از طرفی پرداخت هزینه عملیات خاکی به پیمانکار که برمبنای متر مکعب انجام می گردد، در صورت تجاوز فاصله حمل از فاصله تعیین شده در قرارداد ،شامل اضافه هزینه حمل خواهد شد.لذا برای تعیین فاصله حمل خاک روشهای مختلفی وجود دارد که در میان آنها دو روش لالان و بروکنر کاربرد بیشتری دارند.اساس هر دو روش تقریبا یکسان است با این تفاوت که روش دلالان سریع ترو ساده تر از روش بروکنر بوده و در عوض روش بروکنر دقیق تر از روش دلالان می باشد .

چگونه در یک پروژه راهسازی با نرم افزار  Autocad Civil3D می توان منحنی بروکنر رسم کرد ؟

قبل از رسم منحنی بروکنر باید یک مسیر ، یک گروه خط نمونه برداری و یک لیست مصالح در نرم افزار تعریف شود . تمام موارد بالا در آموزشهای قبلی به صورت کامل تشریح شده است. همانطور که در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر  مشاهده خواهید نمود ، ابتدا وارد تب Analyze و سپس پنل Volumes and Materials می شوید و Mass Haul را انتخاب می کنید.

پنجره Create Mass Haul Diagram باز می شود ، ابتدا در صفحه General اطلاعات منحنی بروکنر از جمله مسیر ،گروه خط نمونه برداری، نام نمای منحنی بروکنر ،سبک و لایه قرارگیری نمای منحنی بروکنر را مشخص نمائید. بعد از این مرحله صفحات Mass Haul Display Options , Balancing Options  مرحله به مرحله تکمیل می شود .

برای رسم کامل منحنی بروکنر می توانید ، فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر را دنبال کنید . با توجه به درخواست تعداد زیادی از کاربران گرامی بر آن شدیم این آموزش را در سایت قرار دهیم .

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-منحنی بروکنر

دیدگاهتان را بنویسید