فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط

قبل از ایجاد یا وارد کردن نقاط در نرم افزار Autocad civil 3D باید تنظیمات مربوط به شناسایی نقاط ،همچنین تنظیمات مربوط به شماره گذاری نقاط و نحوه برخورد با نقاطی که دارای شماره و اسم یکسانی هستند انجام شود . در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط ،کلیه تنظیمات مربوط به شناسایی نقاط به صورت گام به گام و جذاب به تصویر کشیده شده است. برای انجام تنظیمات مربوط به شناسایی نقاط باید به ترتیب ذیل عمل کنید .

Home Tab- Create Data Panel-Point menu-Point Creation Tools

پنجره Create Points باز می شود . در پنجره مذکور شاخه Point Identity را باز نمائید . این شاخه شامل تنظیمات مهم و جالبی هست که در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط ،به تصویر کشیده شده است .

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط

 Next Point Number : این گزینه اولین شماره خالی موجود را مشخص می نماید .

Use Sequential Numbering : در این گزینه با انتخاب  True مشخص می کنید که شماره گذاری نقاط به صورت ترتیبی و با شروع از مقدار مشخص شده در Next Point Number باشد و در صورت انتخاب False ، با ایجاد هر نقطه از شما درخواست شماره نقطه می شود .

Point Number Offset : این گزینه مشخص می کند  به شماره نقاطی که از فایل خوانده می شود چقدر اضافه شود. شایان ذکر است این مقدار زمانی اعمال خواهد شد که گزینه point Numbers Are Supplied در حالت Add An Offset قرار گیرد.

Sequence Point Numbers From : در صورتی که گزینه If point Numbers Need To Be Assigned را در حالت Sequence From قرار داده باشید، در این قسمت شماره نقطه شروع را مشخص می کنید.
If Point Numbers Are Supplied : در صورتی که نقاط موجود در فایل دارای شماره باشند در این قسمت مشخص می نمایید چگونه با آنها برخورد شود.

Use :همان شماره نقاط موجود در فایل به عنوان شماره نقاط وارد شده استفاده می گردد.

Ignore :شماره نقاط موجود در فایل به عنوان شماره نقاط وارد شده استفاده نمی شود بلکه نقاط بر اساس تنظیمات مشخص شده در قسمت If Point Numbers Need To Be Assigned شماره گذاری می شوند.
Add an Offset :به شماره نقاط موجود در فایل یک مقدار ثابت که در قسمت Point Number offset مشخص می نمایید اضافه می گردد. مثلا درصورتی که مقدار افست شماره نقطه را 500 وارد نمایید، نقاطی که شماره آنها در فایل به ترتیب ۱و ۲  باشد بعد از وارد شدن به ترسیم، به 501، 502 تغییر خواهند یافت.
Force Names :در صورت انتخاب گزینه True، با ایجاد هر نقطه و یا وارد نمودن نقطه از یک فایل، به صورت خودکار یک نام به آن نسبت داده می شود. در صورت انتخاب گزینه False نام گذاری نقاط به صورت خودکار نخواهد بود .

 If Point Numbers Already Exist : در این قسمت مشخص می کنید که نحوه برخورد نرم افزار با شماره نقاط تکراری چگونه باشد. این گزینه با ذکر تصویر در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط به صورت کامل توضیح داده شده است .این گزینه بسیار مهم هست و جواب سوالات اکثر دانشجویان در کلاس های آموزشی و وبینارها پاسخ داده شده است .

چگونه نقاط تکراری را در نرم افزار اتوکد سیویل تری دی مدیریت کنیم ؟

حل مشکل وجود نقاط تکراری با یکی از روشهای ذیل امکان پذیر می باشد:

Overwrite

Renumber

Merge

Notify

در فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط موارد بالا و تنظیمات بسیار مهم باقیمانده به راحتی بیان شده است . توصیه می شود قبل از وارد کردن نقاط در نرم افزار سیویل تری دی باید این تنظیمات انجام شود .

بعد از مشاهده این ویدئو تمام مشکلات شما در زمینه تنظیمات مربوط به شناسایی نقاط مرتفع خواهد شد . این تنظیمات یکی از موارد بسیار مهم در نرم افزار سیویل تری دی می باشد.

فیلم آموزش کامل و کاربردیCivil 3D-تنظیمات شناسایی نقاط

دیدگاهتان را بنویسید