مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 مشتمل بر 12 فصل و 2 پیوست می باشد. این مبحث که مربوط به “بارهای وارد بر ساختمان” است اولین بار در سال 1380 منتشر گردید .ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1384 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت. با توجه به توسعه ساخت و ساز در کشور و همچنین پیشرفت‌های ایجاد شده در علم مهندسی عمران لزوم بازنگری ویرایش دوم و بروز رسانی آن براساس آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر دنیا در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های بارگذاری ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه مهمترین تغییرات ایجاد شده در ویرایش حاضر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 مختصراً ارائه می‌شود:

  1. با توجه به گستردگی و تنوع اقلیم آب و هوایی کشور ایران، ضوابط مربوط به بار سیل (فصل ششم)، بار باران (فصل هشتم) و بارهای یخ – یخ زدگی جوی (فصل نهم) در این ویرایش به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 اضافه شده است.

  2. با توجه به فصول جدید بارگذاری اضافه شده، گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان و همچنین ضریب اهمیت مربوط به هر نوع بارگذاری در فصل اول این مقررات منظور شده است.

  3. ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روش‌‌های متفاوت با در نظر گرفتن بارهای جدید اعمالی، در فصل دوم این مقررات ارائه شده است.

  4. عمده‌ترین تغییر ایجاد شده در فصل مربوط به بار مرده، حذف بار مربوط به تیغه‌های جداساز فضا و انتقال آن به فصل مربوط به بارهای زنده است.

  5. حداقل بار طراحی جانبی خاک با توجه به شرح مصالح انباشته شده در پشت دیوار حائل اصلاح و در فصل بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی (فصل چهارم) اعمال شده است.

  6. از جمله مهمترین تغییرات اعمالی در فصل بارهای زنده (فصل پنجم) عبارتست از: ارائه ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده، اصلاح ضوابط مربوط به کاهش بارهای زنده طبقات .

  7. اصلاح رابطه مربوط به تعیین بار برف بام بر اساس ضریب اهمیت، ضریب برف‌گیری، ضریب شرایط دمایی و ضریب شیب؛ بازنگری ضوابط مربوط به بارگذاری نامتوازن، انباشتگی برف در بام‌های ترازهای پایین‌تر و متفاوت، و سربار باران بر برف از جمله تغییراتی است که در بار برف (فصل هفتم) ایجاد شده است.

  8. با توجه به گسترش صنعت بلند مرتبه‌سازی و همچنین امکان بروز طوفان‌هایی با سرعت زیاد، لزوم بازنگری ضوابط مربوط به تعیین بارهای ناشی از باد ضروری به نظر می‌رسد. تغییرات ایجاد شده در این فصل به حدی است که می‌توان فصل مربوط به بارهای ناشی از باد (فصل دهم) را یک فصل جدید در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 به شمار آورد. بطور کلی سه روش جهت محاسبه بار باد در این فصل پیش‌بینی شده است: روشهای استاتیکی، دینامیکی و تجربی (تونل باد).

  9. با توجه به بازنگری در ضوابط استاندارد 2800 (آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله)، کمیته تخصصی تصمیم گرفت تا ضمن ارجاع ضوابط طراحی در برابر زلزله به آخرین ویرایش استاندارد 2800 به ذکر ضوابط لرزه‌ای مهم و بیان واضح‌تر موارد ابهام آمیز در فصل یازدهم این مبحث بسنده کند.

نام کتاب: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

انتشار: ۱۳۹۲(ویرایش دوم)

تعداد صفحات: 146

زبان: فارسی

فرمت: pdf

رمز فایل :   www.civilp.ir  

با کلیک بر روی دکمه رایگان – خرید می توانید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 را دانلود نمائید .

 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

فهرست مطالب

  ” مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

 

 

1-6 کلیات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

 

1-1-6 دامنه کاربرد

2-1-6 تعاریف

3-1-6 الزامات مبنا

4-1-6 انسجام کلی سازه

5-1-6 گروه بندی ساختمان ها و سایر سیستم های سازه ای

 

2-6 ترکیب بارها

1-2-6 کلیات
2-2-6 علایم اختصاری
3-2-6 ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی
4-2-6 ترکیب بارها برای حوادث غیر عادی

 

3-6 بار مرده

1-3-6 کلیات
2-3-6 وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی
3-3-6 وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت

 

4-6 بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی  

1-4-6 کلیات
2-4-6 فشارهای جانبی
3-4-6 زیر فشار وارد بر کف و شالوده

 

5-6  بار زنده

1-5-6 تعاریف
2-5-6 بار زنده گسترده یکنواخت
3-5-6بار زنده متمرکز
4-5-6 بارهای وارده بر سیستمهای نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پارکینگ،و نردبان ثابت
5-5-6 بارهای ضربه ای
6-5-6 بار زنده نامشخص
7-5-6 کاهش بارهای زنده طبقات
8-5-6 کاهش در بارهای زنده بام
9-5-6 بارهای جراثقال

 

6-6 بار سیل

1-6-6 کلیات
2-6-6 تعریف
3-6-6 الزامات و بارهای طراحی

 

7-6 بار برف

1-7-6 بار برف زمین
2-7-6 بار برف بام
3-7-6 ضریب اهمیت
4-7-6 ضریب برف گیری
5-7-6 ضریب شرایط دمایی
6-7-6 ضریب شیب
7-7-6 بارگذاری جزیی
8-7-6 بارگذاری نامتوازن
9-7-6 انباشتگی برف در بام پایین تر
10-7-6 بالا آمدگی و دست انداز بام
11-7-6 برف لغزنده
12-7-6 سربار باران بر برف
13-7-6 ناپایداری برکه ای
14-7-6 بام های موجود

 

8-6 بار باران

1-8-6کلیات
2-8-6 علایم
3-8-6 زهکشی بام
4-8-6 بارهای ناشی از باران طرح
5-8-6 ناپایداری انباشتگی آب  

 

9-6 بار یخ-یخ زدگی جوی

1-9-6 کلیات
2-9-6 بار یخ
3-9-6 ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران
4-9-6 ضریب ارتفاع
5-9-6 ضخامت اسمی یخ
6-9-6 اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ
7-9-6 بارگذاری جزیی

 

10-6 بار باد

1-10-6 کلیات
2-10-6 فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها
3-10-6 فشار مبنای باد
4-10-6 روش محاسبه بار باد
5-10-6 ارتفاع مبنا
6-10-6 روش استاتیکی
7-10-6 بار باد بر روی سازه های مختلف

 

11-6  بار زلزله

1-11-6 هدف
2-11-6 حدود کاربرد
3-11-6 ضوابط کلی
4-11-6 ملاحظات معماری و پیکربندی سازه ای
5-11-6 ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه های گسلی
6-11-6 گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت
7-11-6 گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه ای
8-11-6 گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه ای
9-11-6زلزله طرح
10-11-6 ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح
11-11-6 اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت
12-11-6 تعیین ابعاد شالوده
13-11-6 تغییر مکان جانبی طرح
14-11-6 درز انقطاع
15-11-6 کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره برداری

 

12-6 بار انفجار

1-12-6 حدود کاربرد
2-12-6 بار بر پوسته ساختمان
3-12-6 ظرفیت باقیمانده

 

پیوست شماره 6-1 جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

پیوست شماره 6-2 روش دینامیکی محاسبه بار باد

پ 6-2 روش دینامیکی

 

دامنه کاربرد :

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  1392 حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمانها و سایر سازه های موضوع این مقررات را تعیین می نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شده اند، برای استفاده در روش طراحی متفاوت بیان شده است .

 

در مواردی که ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392 دارای ابهام یا مسکوت می باشد ، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید