مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392، با عنوان الزامات عمومی ساختمان در نه فصل تدوین شده است . هدف از تهیه ویرایش دوم ، دسترسی به مقررات مورد نظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی برای کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است. مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تعیین کننده شکل ،حجم و نحوه قرار گیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل های الزامی فضاها و تامین نور و تعویض هوای آن ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف های متداول است. تامین ایمنی، آسایش، بهداشت بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی فرد و جامعه از اصلی‌ترین اهداف مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شود بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در سرلوحه تدوین ضوابط قرار گرفته‌اند. در رابطه با امر ایمنی، الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع در مسیرهای دسترس و خروج ساختمان و همچنین جایگاه‌ها و بازشوهای امدادرسانی برای شرایطی مطرح گردیده که حوادثی چون زمین لرزه کارآیی دسترس‌های خروج در مبحث سوم  را دچار مخاطره نموده باشد و تلاش شده تا علاوه بر دسترس و خروج ایمن، امکان امدادرسانی به ساکنان را از خارج از ساختمان فراهم سازد.

از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392 مطرح است. رعایت اصول و الزامات معماری اسلامی_ایرانی از دیگر رویکردهای جدید و مهم در این ویرایش است.مقرراتی که در دهه‌های ابتدای قرن حاضر به تصویب رسیده، عمدتا موجب کنار گذاشته شدن معماری گذشته و رواج معماری مدرن گردید. اما توجه به نحوه استقرار ساختمان و فضاهای آن در فرهنگ معماری و شهرسازی گذشته و به ویژه قانونی کردن ساختمان‌های دارای حیاط مرکزی پس از گذشت حدود 70 سال از تدوین آئین‌نامه‌های ساختمانی ابتدای قرن، اقداماتی است که در این مبحث انجام می‌گیرد. این مقررات به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه  اقتصادی و تامین نیازهای حداقل ساکنان و استفاده کنندگان ابنیه و ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تعیین محدودیت ها ،تهویه مناسب و سایر الزامات عمومی طراحی و اجرا ، به عنوان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل قرار می گیرد. در ادامه فایل مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392 (الزامات عمومی ساختمان) قرار داده شده است .

نام کتاب: مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

انتشار: 1392(ویرایش دوم)

تعداد صفحات: 124

زبان: فارسی

فرمت: pdf

دانلود مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش1392

 

فهرست جدول ها

شماره جدول

شرح

صفحه

جدول 4-3-1

حروف اختصاری تصرف ها به ترتیب حروف الفبا

27

جدول 4-6-1

الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضا ها

 85

 

دیدگاهتان را بنویسید

1 دیدگاه