نقشه کشی اسکلت فلزی

نقشه کشی اسکلت فلزی

 نقشه کشی اسکلت فلزی

همواره سازه و طراحی معماری چه دریک سرپناهی ساده و چه درفضایی محصور و بزرگ، جدا ناشدنی اند. یک معماری مطلوب باید مانند آن چه که ویتروویوس در روم باستان فرمان داده، دارای ثبات و استحکام (دوام سازه ای)، سودمندی (عملکرد) و جذابیت و زیبایی باشد، که از این میان، پایداری و دوام از اصلی ترین و مهم ترین معیاراست که از طریق ساخت و ساز درست تأمین می شود. به ساده ترین زبان، سازه درساختمان، به معنی برپایی و نگه داری ساختمان است. سازه این عمل را با تحمل بار ساختمان درمقابل نیروی جاذبه انجام می دهد. در هرصورت ساختمان از مصالحی تشکیل شده است که باید دربرابر نیروهای طبیعی مانند وزن ساختمان، باد، آتش و…، پایدار باشد. هرمصالحی درساختمان، تحت شرایط مختلف به طورمتفاوتی عمل می کند، ولی باوجود این، تمام مصالح ساختمانی کیفیت های مشترکی دارند. تنها نکته ی مشترک آن ها این است که مصالح درمقابل فشارتغییرفرم می دهند، گرچه این تغییرآن قدر کوچک است که فقط با وسایل اندازه گیری معین می شود، اما همیشه وجود دارد. شناخت انواع سازه های ساختمانی اولین گام درکلیه ی مراحل طراحی و اجرای ساختمان است و شناخت رفتارهای سازه ای از مهم ترین عوامل مؤثر درانتخاب صحیح، محاسبه ی دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن و ایمن ساختمان می باشد.  کتاب حاضر،  تحت عنوان نقشه کشی اسکلت فلزی متشکل از دو واحد کار، شامل مباحثی درمورد اتصالات سازه های فلزی وقاب های خرپایی و سوله و چگونگی ترسیم هریک از آن بوده و سعی براین دارد تا دانشجویان را با مقدمات اولیه ی اجرای ساختمان و تهیه ی نقشه های آن، آشنا نماید.

نام کتاب: نقشه کشی اسکلت فلزی

نویسندگان : فاطمه پاکخو، شاهین تاج الدینی، فرنوش دباغیّان، مریم عبادی وحاج رحیم وجدانی

انتشار:1394

تعداد صفحات:128

زبان:فارسی

فرمت: pdf

دانلود رایگان کتاب  نقشه کشی اسکلت فلزی

نقشه کشی اسکلت فلزی

نقشه کشی اسکلت فلزی

 

نقشه کشی اسکلت فلزی

 

دیدگاهتان را بنویسید