New Health Facilities

کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

کتاب New Health Facilities مجموعه ای از مراکز درمانی و بیمارستان رو به همراه پلانها در اختیار شما گذاشته است ، کتابهای  (Architectural Design) معمولا خوب و کاملند. برای طراحی مراکز درمانی ضوابط مدونی هم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تدوین شده که قبل از طراحی واجبه اونها رو هم ببینید.حفظ سلامتی بدنی و روانی برای  انسان اولویت اول در زندگی او محسوب میشود ، دانستن این موضوع که زندگی اغلب افراد از بیمارستان آغاز و در این مکان به پایان می رسد باعث میشه که این مکان معمولا خوشایند و تحمل پذیر طراحی شود ودر معماری بیمارستان های جدید اغلب جنبه انسانی و بشری بیشتر مورد نظر قرار گرفته است . کتاب New Health Facilities مجموعه ای بسیار عالی از طراحی های اصولی و حرفه ای مراکز درمانی و بیمارستانی می باشد. در کتاب New Health Facilities  بیست وسه نمونه از بهترین بیمارستانها بصورت کامل مورد نقد وبررسی قرار گرفته است  و به جزئیات طراحی هریک به طور جداگانه پرداخته شده است.

نام کتاب:  New Health Facilities

نویسنده:  Arian Mostaedi

انتشار: 2001

تعدادصفحات: 237

زبان: انگلیسی

فرمت:pdf

کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

 

کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

 

پلان بیمارستان و مراکز درمانی

پلان بیمارستان و مراکز درمانی