دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

استاتیک شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل ایستا (یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد. تعادل ایستا حالتی است که در آن، مکان نسبی زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که اجزا و سازه‌ها در اثر اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ مورد نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.یکی از بهترین مراجع یادگیری استاتیک کتاب استاتیک پروفسور هیبلر میباشد. در ادامه فایل دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم را دانلود کنید.

نام کتاب:  کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

نویسنده: هیبلر

انتشار: 2012

تعدادصفحات: 934

زبان: انگلیسی

فرمت:pdf

دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

 دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب حل المسائل استاتیک هیبلر ویرایش سیزدهم

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه